русский

Zvuková konference


Google+

Zvuková konference je aplikace, ve které můžete své příspěvky, rady, myšlenky nahrávat vlastním hlasem. Práce s konferencí je stejná jako např. u konferencí na Braillnetu, jsou témata do kterých ihned vstoupíte a poté již sledujete příspěvky druhých nebo aktivně přispíváte. Ovládání je intuitivní a velmi zjednodušené, aby jej zvládl i méně pokročilý uživatel počítačů.
Zvuková konference také umožňuje:
- hodnotit kvalitu příspěvku pomocí reputačních bodů. Takto získané body se projeví drobnými výhodami např. možnost vkládat více příspěvků za den nebo delší časový limit pro nahrávání příspěvku
- vkládat textové popisky k hlasovému příspěvku např. URL, adresy, jména
- požádat o zřízení nového tématu
- zamknutí jakéhokoliv tématu pro omezený přístup jen vybraným uživatelům
- poslech některých audio časopisů bez nutnosti stahování a sledování nových čísel
- vkládat ankety pro dotazování nebo hlasování (ankety také umožňují tvorbu soutěží a kvízů)
- poslouchat zvukové časopisy, které jsou zdarma uvolněny se souhlasem vlastníka a nejsou součástí placeného obsahu
- posílat uživatelům Zvukové konference soukromé hlasové zprávy
- používat klienta TeamTalk 4 na adrese tt.zvukovakonference.cz zdarma a bez přihlašovacích údajů
- vyzkoušet si své jazykové znalosti. Zvuková konference je mezinárodní komunita.
Na této stránce také naleznete důležité informace o provozu, plánovaných odstávkách serveru. Na této stránce si aplikaci můžete stáhnout do svého počítače a rozbalit. Aktualizace Zvukové konference jsou realizovány automatickým mechanismem, kdy jako uživatel nemusíte nic sledovat ani stahovat z internetu. Aktualizace jsou povinné pro všechny, jelikož jsou vylepšení vždy zásadního rázu. Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky budu rád , když se na mě obrátíte na info@brozst.cz, konference@brozst.cz nebo na Skype.

Informační blog Zvukové konference


Na adrese zk.brozst cz naleznete informační blog, kde přináším články v různých rubrikách.

Pravidla Zvukové konference


verze 1.2 aktualizovaná 12. 2. 2013
Platné od: 12. 2. 2013
Zvuková konference je určena pro zrakově postižené. Ten, kdo se zaregistruje, se stává uživatelem Zvukové konference a tím souhlasí s licenčními podmínkami pro používání této aplikace a též pravidly pro používání konference. Hlavní a konečné slovo má moderátor Stanislav Brož, který může jmenovat své zástupce "správce témat". Jmenný seznam správců témat je níže i s kontakty. Pro dotazy, připomínky prosím kontaktujte moderátora na adrese konference@brozst.cz nebo svého správce témat. Pokud obdržíte možnost přispívat do témat, která nejsou veřejná, nezneužívejte svých přihlašovacích údajů pro účely předávání příspěvků. Údaje, které jste vložili při registraci, nebudou poskytovány třetím osobám a jsou k dispozici pouze moderátorovi (kromě hesel). Informace jsou používány pouze pro rozlišení jednotlivých uživatelů konference nebo pro rozesílání zpráv o stavu konference. Při porušení těchto pravidel lze uživatele vyloučit ze Zvukové konference.
V případě porušení pravidel Zvukové konference je možné uživatele dočasně vyloučit (ban) nebo i trvale (s možností odvolání). Používání placených režimů nemá vliv na dočasném nebo trvalém vyloučení, jinak řečeno placený režim neopravňuje uživatele porušovat pravidla. Pokud máte placený režim a budete vyloučeny, částka za placený režim se nevrací.
Pokud se prokáže, že používáte více účtů, zablokuji Vám všechny až na jeden, který můžete nadále používat, nicméně jde o porušení pravidel a v případě nahromadění přestupků můžete být trvale vyloučeni.
V případě opakovaného porušování pravidel, nahromadění přestupků je možné Vás trvale vyloučit z konference. U dočasného vyloučení jde o počet 5 a více vyloučení.
Moderátor může kdykoliv upravit tyto pravidla.

Na Zvukové konferenci není povoleno:
- přenášet vzájemné osobní spory na Zvukovou konferenci
- používat hanlivé, nevhodné výrazy
- předávat svoji identitu jiným uživatelům
- pomlouvat, urážet jiné uživatele Zvukové konference
- šířit nebo jinak podporovat softwarové piráctví
- diskriminovat menšiny
- používat více účtu najednou
- používání jednoho účtu více lidmi
- sdělování citlivých nebo soukromých skutečností v příspěvku nebo soukromé zprávě (např. rodná čísla, čísla občanských průkazů nebo kreditních karet)

Doporučení:
- dbejte prosím na věcnost příspěvků
- při nemožnosti Vás kontaktovat, tedy pomocí e-mailu (uvedeného ve Vaší registraci) nebo přímo v konferenci, Váš účet odebírám
- používejte vždy aktuální verzi ZVkonf (www.brozst.cz)


Erotika s nadhledem

Od 24. 2. 2016 vzniká na Zvukové konferenci zajímavé téma s názvem Erotika s nadhledem dále jen Esn. Jde o unikátní téma, ve kterém mohou diskutovat nebo jen poslouchat uživatelé ZK starší 18ti let. Téma bude členěné dle pohlaví na Mužské, Dámské a smýšené. Toto téma je uzamčené a moderované s přísnými pravidly, které následují níže. Každý uživatel, který má přístup do tématu o tento přístup musí požádat, přístup musí být schválen administrátorem (Stanislavem Brožem), uživatel musí být starší 18ti let a souhlasit s pravidly pro přístup.

Pravidla pro přístup a využívání tématu Erotika s nadhledem:

 • každý uživatel s přístupem do tématu Esn souhlasí s těmito pravidly
 • uživatel tématu Esn je starší 18ti let, čestně prohlašuje v žádosti o přístup
 • pro přístup musí uživatel požádat administrátora a to na e-mail info@brozst.cz
 • uživatel souhlasí s všeobecnými podmínkami ZK (viz. tato stránka)
 • uživatel nesmí sdílet neautorská díla
 • při porušení pravidel je uživatel napomenut, vyzván k nápravě případně vyloučen z tématu Esn
 • při úpravě pravidel pro Esn je uživatel informován e-mailem o provedení souhlasu s novou úpravou pravidel. Pokud do týdne neprojeví kladný souhlas, jeho přístup do Esn zaniká
 • při ukládání příspěvků do Esn nenese Administrátor ani provozovatel zodpovědnost za případné zneužití Vašeho příspěvku, není možné technicky zamezit stažení, uložení a následné šíření příspěvku. Proto prosím přispívejte takovým obsahem, který Vás potencionálně nemůže poškodit
 • při neautoryzovaném vstupu do podtémat Muži, Ženy nebo Veřejné v Esn může být uživatel vyloučen ze Zvukové konference za zvlášť hrubé porušení pravidel (to se týká i uživatelů, kteří nemají žádný přístup do Esn)
 • téma Esn není určeno pro tvrdé pornografické materiály, pro sdílení porna vlastní výroby, to si potencionální uživatel může najít na internetu nikoli zde
 • téma Esn s důrazem “s nadhledem” obsahuje diskusi zaměřenou na podání rady ostatním uživatelům např. v oblasti osobní hygieny, používaných pomůcek, navazování vztahů, diskuse o sexuální asistenci apod.
 • administrátor, Stanislav Brož má přístup do všech témat v Esn z důvodu dohledu dodržování pravidel a zavazuje se k mlčenlivosti o obsahu kontrolovaných příspěvků

  Placené režimy Zvukové konference  Zvuková konference začala fungovat 3. 5. 2012 a to zcela zdarma pro zrakově postiženou společnost. Od srpna 2013 se stala konference mezinárodní komunitou se stovkami uživatelů a vznikly tak nároky na vyšší kvalitu provozu. Od 2. 9. 2013 nabízí konference několik cenově dostupných variant pro uživatele:
  - FREE
  Zcela zdarma
  - Standard
  100,-- Kč nebo 4,-- EUR ročně
  - VIP
  300,-- Kč nebo 12 EUR ročně

  Při ukončení režimu Standard nebo VIP přechází uživatelský účet na režim FREE, pokud tedy uživatel neuhradí poplatek na další roční období.Poměrné částky při zrušení účtu Standard nebo VIP se nevracejí. Nově zaregistrovaní uživatelé po 1. 10. 2013 mají dva týdny režim Standard pro vyzkoušení a zároveň je to doba po kterou mohou uhradit poplatek pro přechod na vyšší variantu. Pokud poplatek neuhradí, přechází na režim FREE.

  Režim Free nabízí uživatelům bezplatné používání konference po neomezenou dobu s těmito omezeními:
  - denní počet příspěvku k odeslání 5
  - denní limit příspěvků k odeslání se nekumuluje, nepřechází nevyčerpané do dalšího dne
  - časový limit pro nahrátí jednoho příspěvku 90 vteřin
  - 60 minut pro poslech příspěvků na den (do tohoto limitu nepatří zvukové časopisy, téma Nápověda, téma Novinky v konferenci a další)
  Reputační body v režimu Free zvyšují limity viz. tabulka Vliv reputace na režim Free. Z režimu FREE lze kdykoliv přejít na jiné režimy. V režimu FREE nelze dokupovat jednorázové balíčky.

  Režim Standard
  Tento režim za poplatek 100,-- Kč (4,-- EUR pro Slovenskou republiku a jiné země) ročně nabízí provoz v podobě, který znají uživatelé od počátku Zvukové konference. Přináší tedy:
  - neomezený poslech příspěvků
  - platnost režimu 1 rok
  - nejnižší počet denní příspěvků pro poslání začíná na 5 a zvyšuje se s reputací
  - časový limit pro nahrávání příspěvků začíná na 140 vteřin a zvyšuje se s reputací
  - uživatel v tomto režimu se může stát správcem
  - denní limit příspěvků k poslání se kumuluje , nasčítává se pokud uživatel nevyčerpá svůj denní limit
  - tento režim umožňuje posílat zvukové nahrávky ze souborů (OGG soubory). Pro aktivaci této funkce je třeba kontaktovat na email konference@brozst.cz

  Režim VIP:
  - denní přírůstek příspěvků k odeslání 11 (kumuluje se pro další dny, je nejvyšší možný)
  - časový limit pro nahrání příspěvků 280 vteřin (nejvyšší možný)
  - možnost vytvořit až 3 vlastní témata (toto právo mají jen admini)
  - ve vlastním vytvořeném tématu je nastaveno správcovství
  - neomezený poslech příspěvků
  - v případě rozšíření funkcí konference budou i do tohoto režimu přidány další výhody

  Způsob objednání placených režimů:
  Placené režimi lze objednávat přímo z aplikace Zvuková konference v menu Nástroje - Roční poplatky. Je tedy třeba se zaregistrovat, vyzkoušet a poté v případě zájmů v dialogu Roční poplatky zvolit režim, z jakého státu platíte a způsob platby. Pro Českou a S lovenskou republiku je dostupný způsob úhrady převodem na účet pro ostatní státy metoda Paypal. Připravuji další druhy úhrady (kreditní kartou, SMS). Po provedení objednávky Vám příjde email, ve kterém jsou pokyny pro platbu. Pokud Vám email do jednoho dne nepříjde, zkuste provést objednávku znovu (zkontrolujte si prosím svoji SPAMOVOU složku). Pokud i přesto neobdržíte žádné instrukce, napište mi prosím na konference@brozst.cz.
  Po přechodu na vyšší režim a připsání částky Vás budu informovat e-mailem a Váš účet bude povýšen v co nejkratší době. Předpokládám u bankovního převodu dobu 3 pracovní dny pro převod a den pro identifikaci platby. Dodržujte prosím instrukce pro platbu, které Vám jsou zaslány na Váš email uvedený při registraci na Zvukové konferenci. V případě špatného variabilního symbolu u převodu mi může trvat delší dobu, než Vaši platbu identifikuji. Při platbě na účet Paypal uveďte své uživatelské jméno na Zvukové konferenci. Aktivace placeného režimu je zobrazena v dialogu Informace o uživateli, je zapotřebí přihlásit se na Zvukovou konferenci a zobrazit Informace o uživateli (CTRL + Q). Limity Příspěvku a časové limity se upraví po následující půlnoci (tedy po příhlášení po následující půlnoci) a reputace se aplikuje jakmile získáte další reputační bod po následující půlnoci. Pracuji na systému, který při přechodu na placený režim všechny limity i s ohledem na reputaci provedem okamžitě , budu Vás o této situaci informovat.


  Finanční prostředky jsou použity na provoz konference (server, elektrika) a drobné finanční odměny pro jazykové administrátory a lidi, kteří se aktivně podílí na provozu.
  Pro dotazy mě můžete kontaktovat na konference@brozst.cz, skype jméno chrochta nebo telefon +420 604 273 919

  Mechanismus reputačních bodů

  Tento mechanismus zajišťuje u všech tří výše zmíněných režimů (FREE, Standard a VIP) zvyšování limitů jak pro časový limit pro nahrávání, počet příspěvků denně i limit pro poslech. Všechny druhy limitů jsou z toho důvodu, abychom mohli rozložit požadavky na server mezi všechny uživatele Zvukové konference. Jelikož provoz a údržba serveru Zvukové konference není zadarmo, existují proto i limity. Reputační body mohou uživatele dostat od ostatních uživatelů a to tak, že je ostatní uživatelé ohodnotí za kvalitu příspěvků. Uživatel sám sobě nemůže zvyšovat reputační body, avšak ostatním může kladně ohodnotit jejich příspěvky a tím zvýšit jejich limity. Uživatel může poslat reputační bod v na jednom příspěvku pouze jednou a v počtu jednoho bodu. V praxi si uživatel zvolí příspěvek, který se mu líbí, chce jej ohodnotit a použije zkratku CTRL - E. V dialogu Reputace zvolí Zvýšit a poté zvolí druh hodnocení (Líbí se, Informační, Hodnotné). Všechny druhy zvyšují reputaci o jeden bod cílovému uživateli, je tedy z tohoto hlediska jedno zda zvolíte Líbí se nebo Hodnotné. Tyto atributy jsou pro statistické tabulky. Reputace nebude nikdy záporná a nelze také snižovat. Možnost snižování je však možná na požádání každého z jazykových administrátorů, nyní je však nepoužita v žádném jazykovém fóru. Reputační body může snižovat administrátor např. za nevhodné chování uživateli a tím uživateli sníží jeho limity. V současné době mechanismus pracuje do výše 300 reputačních bodů, nicméně se budou dále přidávat další úrovně a to v závislosti na výkonu serveru. Tři tabulky níže uvádí jednotlivé úrovně a jejich vliv na limity.

  Reputace a její vliv na režim FREE

  Reputace - interval Limit příspěvků k poslání na den Limit pro nahrání jednoho příspěvku v sec Limit pro poslech příspěvků na den v sec
  0 - 14 5 90 3600
  15 - 37 6 90 3800
  38 - 79 7 90 4000
  80 - 199 8 90 4200
  200 - 299 9 100 4400
  300 - 10 110 4600

  Reputace a její vliv na režim Standard

  Reputace - interval Limit příspěvků k poslání na den Limit pro nahrání jednoho příspěvku v sec Limit pro poslech příspěvků na den v sec
  0 - 14 5 140 není
  15 - 37 6 150 není
  38 - 79 7 160 není
  80 - 199 8 170 není
  200 - 299 9 180 není
  300 - 9 200 není

  Reputace a její vliv na režim VIP

  Reputace - interval Limit příspěvků k poslání na den Limit pro nahrání jednoho příspěvku v sec Limit pro poslech příspěvků na den v sec
  0 - 14 11 280 není
  15 - 37 12 290 není
  38 - 79 13 300 není
  80 - 199 14 310 není
  200 - 299 15 320 není
  300 - 16 330 není

  Správci na Zvukové konferenci


  Správce je uživatel zvukové konference, který byl jmenován administrátorem konference. Jeho úkolem je sledovat svěřené téma nebo více témat a dbát na dodržování pravidel, která jsou závazná pro všechny uživatele. Pravidla jsou uveřejněna na www.brozst.cz pod odkazem Zvuková konference. V případě, že dojde k porušení pravidel, správce nejdříve informuje uživatele, který porušuje pravidla a v případě neuposlechnutí může správce takovému uživateli udělit ban, tedy dočasné vyloučení. Pokud i přes dočasné vyloučení uživatel stále neuposlechne, informuje o této zkutečnosti správce administrátora a ten zasáhne. Správce také informuje administrátora o všech upozornění i dočasných vyloučení, které uděluje ve svěřených tématech. Funkci správců může vykonávat v jednom tématu i více uživatelů. Administrátor má vždy konečné slovo v otázce jmenování, zrušení a úpravy správců.

  Tabulka správců

  SprávceTéma
  chrochtíktestování
  michalradaPřístupnost
  masazedvorskyMaséři
  jakub veverasport
  Pavelsport
  estrellaknihy
  estrellaAutismus
  estrellaNeslyšící a my
  Angellko21kompenzační pomůcky
  LuthyMeditace
  LuthyKuchařské recepty
  Angellko21sport
  mirkaKuchařské recepty
  honzajarovAndroid
  LuthyKomentáře k Num. výkladu
  LuthyObjednávky Num. výkladů
  SLUZBYODNASPROVASPsychologie
  rudaOperační systémy
  jan.kulikhudba
  TapinTapinrádio
  lovecvtipy
  honzajarovJaws
  sitaacestování
  lovecSwamp
  GiovaniProgramování
  raclavskyPro tatínky - vše o dětech a pro děti
  SLUZBYODNASPROVASPočítače dle výrobce a tipu
  lovecKomentáře k swamp nahrávkám
  raclavskysoftwarové aktuality
  ondrosiknový zvukový obal
  zuzanaRučné práce
  SLUZBYODNASPROVASEncyklopedie zvuků
  honzajarovOd počítačů k dotykovým mobilním telefonům
  SLUZBYODNASPROVASRoutery a modemiRoutery a modemy
  estrellaSíla přírody
  rudazběratelství.
  rudawinmonitor.
  ruda
  rudaprogram asistent
  rudaseznam se bezpečně.
  SLUZBYODNASPROVASRecenze aplikací programů a webů
  SLUZBYODNASPROVASRecenze společností obchodů a firem
  rudastřípky z počítačové bezpečnosti.
  SLUZBYODNASPROVASCo se děje vedle nás a ve světě
  rudazprávy.
  rudapolitika.
  SLUZBYODNASPROVASHudební produkce a zpěv
  SLUZBYODNASPROVASHistorie a politika
  Podpořte Zvukovou konferenci


  Pokud máte PayPal účet můžete podpořit projekt Zvukové konference libovolnou částkou. Děkuji za Vaši případnou podporu.
  Hlášení o provozu


  23. 8. 2013 7:30 do 13:00 - vypnutá elektrika
  5. 6. 2013 8:00 do 10:00 - údržba záznamového média s příspěvky
  13. 5. 2012 19:45 - konference je po restartu a je zapotřebí použít novější verzi z 1.10
  25. 4. 2012 14:55 - konference je v provozu, stáhněte si novější verzi 0.23
  25. 4. 2012 8:55- konference je dočasně mimo provoz z důvodů úprav  Zpět na Hlavní stránku