Představení:

Jmenuji se Stanislav Brož a IT (informační technologie) mě v současné době živý. Počítače a výpočetní technika mě baví již velmi dlouhou dobu a profesně se jí věnuji již od roku 2006 kdy jsem nastoupil jako lektor výpočetní techniky v TC Olomouc (lektorská činnost dospělých a děti). Od roku 2011 jsem přešel na samostatně výdělečnou činnost (OSVČ) a založil si vlastní softwarovou firmu (pracuji jako programátor). Jelikož můj syn chodí na ZŠ, kde výuka a podpora IT technologií jsou sdělovány obecně a na základní úrovni, rozhodl jsem se nabídnout mimoškolní činnost formou kroužku. Dle mého názoru je zapotřebí začít odborně informovat žáky ZŠ o problematice informačních technologií a rizik spojených s jejich používáním (sociální sítě, sdělování osobních údajů na internetu, bezpečné používání počítačů, tabletů a telefonů).
Kroužek nabízím formou mimoškolní aktivity pro maximálně dva žáky najednou a kladu důraz na individuální přístup a komunikaci (samostatné uvažování o dané problematice). Na začátku každé hodiny je zopakováno co jsme se naučili v minulé hodině a poté navazujeme na další téma. V průběhu kroužku používám co nejvíce příkladů a snažím se čerpat i z osobní zkušenosti žáků. K dispozici mám pomůcky pro názorné předvedení (starý hardware, výuková videa, diagramy). V průběhu hodiny se žák může kdykoliv zeptat nebo reagovat na probírané téma (nemusí tiše sedět jako ve škole). Na závěr projdeme vše co jsme se dozvěděli. Na
závěr každého z variant kroužku provedeme písemný test (varianta otázka - a. b. c. d.) a bude vystaven diplom. Vhodnost PC kroužku je od 3. třídy výše s tím, že pokládám za důležité začít informovat/vzdělávat děti a mládež co nejdříve.

U kroužku Naše smysly a svět je aktivita zaměřena na smyslové vnímání (sluch, hmat, paměť, čich, chuť a fantazii). Při této aktivitě je kladen důraz na rozvoj dovedností (nevizuálních) a pro více dětí najednout (max 10). Rozvoj hmatu, jemné motoriky, sluchu a dalších důležitých smyslů napomáhá ke zlepšení tělesné koordinace, zvýšení duševní pohody a soustředění.

Od roku 2019 si rozšiřuji vysokoškolské vzdělání a proto bude rozvrh upraven dle časových možností, také dochází ke změně ceníku kroužků.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte na telefonu níže, pro zájemce o kroužek předám přihlášku.

Kancelář/pracovna/studio

Příměstský tábor jaro 2019

V termínu od 11. - 13. 3. 2019 se konal příměstský tábor se zaměřením na zdokonalení komunikačních dovedností v IT. Kromě zábavy jsme se dozvěděli i nové důležité informace a vyzkoušeli chatování, telefonování. Připravuji další příměstský tábor na srpen 2019.

Příměststký tábor jaro 2019

Kontakty:

Tel: 604 273 919
E-mail: info@brozst.cz
Nebo: Zde

Přihláška k zobrazení a tisku (po vyplnění je třeba osobně předat, prosím volejte).

PŘIHLÁŠKA

Ceník kroužků

Ceník je platný od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020. Přihlášky podané před uvedeným datem se řídí starším ceníkem.
Počítačový kroužek - Začínající 20 hodin 450,-- Kč
Počítačový kroužek - Pokročilý 1 20 hodin 550,-- Kč
Počítačový kroužek - pokročilý 2 20 hodin 600,-- Kč
Počítačový kroužek - expert 20 hodin 700,-- Kč
Psaní všemi deseti prsty na klávesnici (bez kontroly zraku) 25 hodin 600,-- Kč
Naše smysly a svět (pouze pro školská zařízení a DDM) 25 hodin cena dotována

PC kroužek - Začínající

Cílem je seznámit žáka se základy počítačů a IT. Výuka je interaktivní s individuálním přístupem. Obsah a hloubka je přizpůsobena tempu a požadavkům žáka.

Témata:

 • úvod do počítačů (hardware, software). Rozebereme počítač.
 • úvod do tabletů a mobilů (druhy, řazení)
 • Z čeho se skládá počítač (vstupní a výstupní zařízení)
 • Klávesnice (popis funkčních kláves).
 • Operační systémy - úvod
 • Začínáme s Windows (zapnutí vypnutí)
 • Základní práce na ploše (klávesnice a myš)
 • Bezpečnost práce s PC (viry, poskytování osobních údajů na internetu, sociální sítě)
 • Soubory a složky - úvod
 • Základní práce se soubory (kopírování, přejmenování a smazání)
 • Základní práce se složkami (vytvoření, přejmenování, přesun a mazání)
 • Internetový prohlížeč - úvod

  Psaní všemi deseti prsty na klávesnici

  Jde o nácvik velmi efektivní metody psaní nejen na počítačové klávesnici, ale i starší elektronických psacích strojích. Tato technika umožňuje psát velkou rychlostí a to bez kontroly zraku a hledání kláves, které při práci na počítači zpomalují práci. V průběhu kroužku je možnost zapůjčení klávesnici pro trénování doma.

  Naše smysly a svět

  V této zájmové aktivitě se děti naučí používat své smysly (nejen zrak) formou her, soutěží a zážitkových metoh. Každá hodina je zaměřena na jeden smysl (sluch, hmat, chuť, čich, paměť, fantazii, logické uvažování ...) a v dalších formou hry řešíme komplexnější úlohy. Při nácviku těchto dovedností děti sdělují své zážitky, pocity ostatním a tím dochází ke sdílení zážitků a zlepšování komunikace (empatie). Cílem této aktivity je zlepšit u dětí komunikační dovednosti, rozvinout méně používané smysly, zlepšit paměť a koordinaci. Při zapojení více smyslů také dochází ke zlepšení procesu učení (vnímání a soustředění na jeden úkol více smysly). Aktivita je určena pro děti od 2 - 6 třídy, pro kolektiv max. 10 dětí. Aktivitu nabízím školským zařízením, domům dětí a mládeže. V případě zájmu mě prosím kontaktujte.

  Tabulka termínů

  Uvedené termíny v tabulce jsou volné a k dispozici. Zelená barva označuje částečně nebo nepravidelně obsazené termíny. Červená barva plně obsazené.